Basisschool Uitbergen overgedragen aan gemeenschapsonderwijs

Het protocolakkoord tussen gemeente Berlare, GO! Scholengroep Dender en het Gemeenschapsonderwijs is goedgekeurd. Basisschool De Kleine Schuit in Uitbergen zal vanaf 1 september opgenomen worden in de GO! Scholengroep Dender van het Gemeenschapsonderwijs.

Eind oktober 2021 had de gemeenteraad een mandaat gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om namens gemeente Berlare officieel de gesprekken op te starten met GO! Scholengroep Dender van het gemeenschapsonderwijs met het oog op een eventuele overdracht, met garanties tot behoud, van de gemeentelijke basisschool De Kleine Schuit. Schepen Urbain Van Boven (N-VA): “Er is de voorbije maanden in soms moeilijke omstandigheden maar steeds in alle transparantie overlegd met schoolraad en gemeenteraad. Feedback uit deze besprekingen werd telkens voorgelegd aan de werkgroep met vertegenwoordiging uit Gemeenschapsonderwijs, GO! Scholengroep Dender en gemeentebestuur, en vrijwel volledig verwerkt in de protocoltekst die nu is goedgekeurd en juridisch ook afdwingbaar is.”

“Diezelfde transparantie met informatie- en consultatierondes heeft er ook toe geleid dat de vakbonden zich allen akkoord hebben verklaard met de aanpak en voorwaarden met betrekking tot het personeel. Op dit moment moeten 6 personeelsleden nog hun keuze overmaken, lieten 3 personeelsleden weten niet mee over te gaan en beslisten 14 medewerkers op basisschool De Kleine Schuit in Uitbergen te blijven.” In de protocoltekst staan, naast praktische afspraken met betrekking tot de overdracht, ook de speerpunten die de partijen van bij aanvang al onderschreven. “Het gaat dan onder meer om de autonomie van de school en het behoud van de naam, maar evengoed over garanties met betrekking tot het personeel, het pedagogische project van de school en haar zorgbeleid”, verduidelijkt Van Boven.

De overdracht, nog onder voorbehoud van goedkeuring van de protocoltekst door het Gemeenschapsonderwijs op 20 mei, komt er op initiatief van het lokaal bestuur. Schepen Van Boven: “Het lokaal bestuur vindt het essentieel dat er duurzaam verankerd kwaliteitsvol onderwijs in deelgemeente Uitbergen blijft. Alleen zijn we ervan overtuigd dat het lokaal bestuur te weinig competenties en mogelijkheden in huis heeft om het complexe onderwijslandschap op een goede manier op lange termijn te garanderen. Daarom gingen we op zoek naar een betrouwbare partner wiens kernactiviteit het is om elke dag kwaliteitsvol onderwijs te maken.”

Het lokaal bestuur engageert zich om een warme overdracht te realiseren. Daarnaast is het voor de duur van de overeenkomst (66 jaar) lid van een opvolgcomité dat de afspraken tussen de drie partijen bewaakt. Het lokaal bestuur is tevreden met het behaalde resultaat. “De Kleine Schuit komt in uitstekende handen en de bezorgdheden van betrokkenen hebben we samen aangepakt en verankerd in de overeenkomst. In de loop van de maanden hebben we dan ook de houding van een groot deel van de medewerkers en ouders zien keren en krijgt het project meer en meer krediet. Daar zijn we blij om. We wensen De Kleine Schuit een behouden vaart”, besluit burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld).

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.