Geld voor veilige schoolroutes en schoolomgevingen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft in de eerste 3 maanden van 2022 een subsidie voorzien voor 33 lokale besturen om 95 schoolomgevingen en 35
schoolroutes veiliger te maken. Goed voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro. De scholen in Grembergen kunnen rekenen op een subsidie om een beloningssysteem in te voeren voor wie te voet of met de fiets naar school komt.

“Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen. Zo werd in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de ‘kindnorm’ expliciet opgenomen”, aldus minister Peeters. “We willen dat de weginfrastructuur in Vlaanderen zodanig is ingericht dat elk kind zich autonoom en veilig kan verplaatsen. Pas dan zullen de ouders er gerust in zijn dat hun kinderen de fiets nemen om naar hun school, hobby of sportclub te gaan. Een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets.Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal en mental shift te realiseren”, aldusminister Peeters. Deze twee subsidies spelen in op de kennis van lokale besturen over hun schoolomgevingen en schoolroutes. Steden en gemeenten hebben namelijk vaak een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op weg van en naar school om de verkeersveiligheid te verhogen.

Deze aanpak kadert binnenMIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken, via deze aanpak wil minister Peeters snelheid maken bij de uitvoering van infrastructurele ingrepen in het belang van de verkeersveiligheid. Via de subsidieveilige schoolomgevingondersteunt minister Peeters steden en gemeenten om in schoolomgevingen sneller maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd in de directe omgeving van de schoolpoort ten goede komen. De middelen werden bijvoorbeeld al ingezet om schoolstraten in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen en om een fietsbeloningssysteem op te zetten. Via de subsidieveilige schoolrouteskunnen dan weer projecten aangevraagd worden die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid op schoolroutes op gemeentewegen verhogen. De middelen kunnen o.a. ingezet worden voor verkeerssignalisatie en andere kleine infrastructurele ingrepen op gemeentewegen.

’t Vlasbloempje, ‘t Kraaiennest en Oscar Romero in Grembergen kunnen rekenen op een subsidie van 15.310,14 € voor het opzetten van een fietsbeloningssysteem.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.