Gezonde buurt zet in op verhogen levenskwaliteit

Gezonde buurtzet meer dan ooit in op het verhogen van de levenskwaliteit in Vlaanderen. “Op zaterdag25februari gavenwe het startschotGezondeBuurt Dender.Een inspiratie en participatiemoment rondde gezondheidsuitdagingen in de eerstelijnszone Dender”, klinkt het.

ViaGezonde Buurtwil CM mensen warm maken omsamen tewerkenrondgezondheid. “Dat leidt uiteindelijk tot eengezondere samenleving. Daar hebben weallemaal een voordeel bij.Hoe meer mensen mee de schouders zetten onder gezondheidsinitiatieven, hoe gezonderhungemeente, buurtof wijk. Tijdenshet startmoment:Samen mikken op meerGezondeBuurtenwerden de vrijwilligers,potentiële vrijwilligers,socioculturele verenigingen,geïnspireerdoverhoe we samenrond gezondheidkunnenwerken”, klinkt het.

Gezondheid in de brede zin van het woord.Dus niet alleen lichamelijk op en top zijn maar ook geestelijk fit zijn, sociaal actief zijn …’ De deelnemerskregenachtergrondinformatie over de gezondheidsuitdagingen inELZ Dender. “Daarnawerdvia eenparticipatief conceptbeslistop welkegezondheidsuitdagingenwe effectiefgaanmikkeninde CM-zone. Hetkomendejaarwerken wesamen metvrijwilligersthemas ofinitiatieven uitdie bijdragen tot meerlevenskwaliteit. We kiezen erbewust voor om dit samen met vrijwilligersuit te bouwen.Onderzoek wees trouwensuit datvrijwilligen een positieve impact heeft op je gezondheid. Vrijwilligers voelen zich gezonder en leven langer.Ze bewegen meer en hebben meer sociale contacten. Iets doen voor een ander geeft je een goed gevoel en maakt dat je positiever in het leven staat.Vrijwilligen maakt niet alleen jezelf gelukkig maar ook de persoon waarvoor je iets doet”, besluiten ze bij CM.

Foto (c) Pexels.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.