Stad beslist na onderzoek om vroegere Proximusgebouw naast Administratief Centrum niet te kopen

In maart 2022 sloot de stad een samenwerkingsovereenkomst met Participatiemaatschappij Vlaanderen om de mogelijkheden van het vroegere Proximusgebouw in combinatie met het Administratief Centrum te onderzoeken. De aankoop van dit gebouw leek voor de stad een mogelijk interessante piste, door de ligging naast het huidige Administratief Centrum en de centrale ligging van beide gebouwen in het stadscentrum.

“Verschillende scenario’s, ontwerpschetsen en financiële berekeningen werden gemaakt en onderzocht. Hieruit blijkt nu dat er te veel risico’s verbonden zijn aan de aankoop van het gebouw. Het is niet haalbaar om op deze site een project te realiseren dat enerzijds beantwoordt aan de verwachtingen van de stad en anderzijds voldoende andere functies inbouwt (woongelegenheid, verhuur aan partners …) zodat het rendabel wordt”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “De huidige financiële context, waarbij stijgende prijzen voor een tekort van 40 miljoen euro zorgen in de begroting met een bijsturing van het meerjarenplan als gevolg, maakt de aankoop niet verantwoord. Op basis hiervan beslist de stad om het vroegere Proximusgebouw naast het Administratief Centrum niet te kopen.”

In het meerjarenplan #project9200 staat de bouw van een nieuw Administratief Centrum. “Het idee om de dienstverlening van de stad verder te centraliseren en een plek te creëren waar burgers op één plaats terecht kunnen met alle vragen blijft overeind”, zegt de burgemeester. “We zijn er nog steeds van overtuigd dat de huidige locatie van het Administratief Centrum de meest geschikte plaats is om ook in de toekomst het kloppend hart van onze dienstverlening te huisvesten: goed bereikbaar, centraal gelegen in onze stad, vlakbij andere openbare gebouwen … Een sloop en heropbouw van het Administratief Centrum vormen de meest efficiënte en toekomstgerichte aanpak. Het laat ons toe om de beperkende fundamenten van de huidige basisstructuur los te laten en ruimte te laten voor moderne dienstverlening in een duurzaam en comfortabel kader, zowel voor de burger als voor de medewerkers.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.