Stad krijgt extra handhavers tegen zwerfvuil

Om het openbaar domein in Dendermonde proper en net te houden, wordt er vanuit het lokale bestuur gewerkt op 5 pijlers. Eén daarvan is handhaving op zwerfvuil. Om deze pijler kracht bij te zetten en dus meer te controleren op zwerfvuil, komen er extra handhavers op het terrein. “Dankzij OVAM kunnen we als Stad beroep doen op deze extra handhavers”, zegt Marius Meremans (N-VA), schepen van Leefmilieu in Dendermonde. “Zij zullen worden ingezet op specifieke locaties of tijdens evenementen om te sensibiliseren maar ook om ook  overtreders op heterdaad te kunnen betrappen en vaststellingen te doen, wat leidt tot boetes.”

“Onze zwerfvuilmeesters kregen recent nog terecht de persprijs uitgereikt, en zelf ga ik ook geregeld op pad om zwerfvuil op te ruimen, maar het blijft frustrerend dat een kleine minderheid van de bevolking nog steeds zwerfvuil bewust achterlaat. Dit leidt tot ergernis bij onze burgers, vandaar dat we ook sterker gaan inzetten op handhaving”, aldus Marius Meremans, schepen van Milieu. “Vanuit de Stad zetten we voor de netheid van het openbaar domein in op 5 pijlers, namelijk infrastructuur, omgeving, communicatie/sensibilisering, participatie en handhaving. Om deze laatste pijler kracht bij te zetten, kan de Stad voortaan beroep doen op extra handhavers die gratis door OVAM ter beschikking worden gesteld. Zij zullen via anonieme patrouilles op het terrein overtreders aanpakken. De handhavers van OVAM zullen ingezet worden om te patrouilleren langs enkele ‘hotspots’ waar regelmatig gesluikstort wordt of tijdens evenementen. Deze mensen zijn daarvoor opgeleid, uiteraard zullen ze ook sensibiliseren door mensen te wijzen op hun gedrag maar zij zullen bij overtredingen indien nodig ook vaststellingen kunnen doen en dat zal leiden tot Gas-boetes. Er worden 10 handhavers extra toegevoegd aan het bestand van Gas-vaststellers.”

“Zwerfvuilgevoelige plaatsen maar ook komende evenementen willen we afvalarmer maken. We merken dat de Dendermondenaar daar zeker wil aan meewerken, maar het zijn de hardleerse overtreders die ook moeten beseffen dat daartegenover ook handhaving en mogelijke boetes staan. We hebben deze legislatuur al vele zaken ondernomen om zwerfvuil tegen te gaan”, besluit Meremans. “Denk maar aan de zakasbakjes die we recent uitdeelden, het plaatsen van de grote compacterende vuilbakken op drukke punten, de verschillende zwerfvuilacties,… Maar naast sensibiliseren, de juiste infrastructuur voorzien en dergelijke, is ook handhaving een belangrijk element. Er blijven nog steeds overtreders die op de gepaste manier moeten aangepakt worden. We zijn dan ook blij met de hulp die we via OVAM in deze kunnen krijgen.”

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.