Subsidiereglement voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding

Voor het Zeelse gemeentebestuur is kansarmoede een permanent strijdpunt. Het risico op armoede of sociale uitsluiting bedroeg in 2021 in heel België 18,8%. Specifiek voor Zele bedroeg de kansarmoede-index voor 2021 13,6 %. “We merken daar een dalende trend, maar het ligt nog altijd hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest. De energiecrisis van 2022 maakt het er voor vele Zelenaars overigens niet gemakkelijker op”, zegt schepen Tineke Lootens.

“Met een werkingstoelage als tegemoetkoming in de werkingskosten willen we voortaan armoedeorganisaties jaarlijks structureel financieel ondersteunen”, licht Tineke Lootens (CD&V), schepen voor armoedebestrijding toe. “Zij zijn belangrijke partners in ons kansenbeleid. Hun werking is zowel een aanvulling op het op de reguliere hulp- en dienstverlening, maar tegelijk zorgen deze vrijwilligers ook vaak voor de nodige informatie en toeleiding naar deze diensten en ons rijke activiteitenaanbod in onze gemeente.”

Met het nieuwe reglement zal jaarlijks een som van bijna 20.000 euro worden verdeeld aan Zeelse armoedeorganisaties. “Op die manier geven we hen meer financiële zekerheid om hun werking te kunnen blijven verderzetten”, aldus Tineke Lootens, “want zelf kunnen zij geen lidgelden vragen en hangen zodoende vaak af van giften en subsidies. Bovendien werken deze armoedeorganisaties zeer laagdrempelig en toegankelijk waardoor zij nog dichter staan bij de mensen die het moeilijk hebben. Deze armoedeorganisaties kunnen hierdoor belangrijke signalen en noden ook doorgeven naar het beleid en zo deze Zelenaars ook een duidelijke stem geven.”

Organisaties zullen een aanvraagdossier kunnen indienen dat op 9 criteria wordt geëvalueerd. “Die criteria hebben betrekking op de kosten die verbonden zijn aan de locatie en de werking, de openingsmomenten, het activiteitenaanbod en het soort ondersteuning”, legt Justine Helaers, directeur Leven en Welzijn, uit. “Andere criteria worden gequoteerd op de manier waarop ze aansluiten bij de doelstellingen uit het gemeentelijke meerjarenplan (samenwerking met Kansenplatform, UiTPAS, …). Naast de werkingstoelage (17.000 euro te verdelen) wordt ook een basistoelage (2.500 euro) voorzien voor erkende vrijwilligersorganisaties die zorgen voor voedsel- of materiële hulp. Een voorwaarde is wel dat deze organisatie erkend moeten zijn door POD maatschappelijke integratie én een samenwerking moeten hebben met OCMW Zele. Tot op vandaag komt enkel het Noodwinkeltje hiervoor in aanmerking.”

“Kansarmoede is een complex probleem”, vult schepen Lootens aan. “Het gaat niet enkel en alleen over een laag inkomen, maar vaak ook over sociale uitsluiting en tekorten op andere levensdomeinen. Denk maar aan voeding, kledij, huisvesting, gezondheid, onderwijs, werk, … Als lokaal bestuur kunnen we dus onmogelijk  alles zelf doen. Ik zie dit reglement als een teken van erkenning en waardering voor de inzet van onze armoedeorganisaties, maar ook als een instrument om nog meer kansen te creëren voor (de vele) kwetsbare Zelenaars!”

Foto (c) Gemeente Zele.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.