Vijf huurders sociale woningen krijgen opzeg van GMVW

De Gewestelijke Maatschappij Voor Woningbouw cvba (GMVW) is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij die zich tot doel stelt sociale woongelegenheden aan te bieden in de regio Zele-Grembergen-Buggenhout. Dit door het bouwen en renoveren van woningen die vervolgens op de sociale huurmarkt worden aangeboden. De GMVW wil als sociale huisvestingsmaatschappij een goede huisbaas zijn en streeft naar een continue tevredenheid van haar bewoners. Zij is een betrouwbare partner die klantgericht te werk gaat. De (kandidaat-) huurders staan centraal en kunnen rekenen op een correcte dienstverlening. Uiteraard ziet de GMVW van haar kant toe op het correct toepassen van de Vlaamse regelgeving. De GMVW treedt nu op tegen vijf huurders wegens ernstige inbreuken hierop.

Voorzitter Johan Anthuenis: “We zijn bijzonder tevreden over het overgrote deel van onze huurders die correct de huur betalen, hun woning goed onderhouden en begaan zijn met de leefbaarheid in hun buurt. De overheid verwacht dat wij heel correct de voorwaarden controleren waaraan een sociale huurder moet voldoen. Dit moet er voor zorgen dat de sociale huisvesting voorbehouden blijft voor diegenen die aangewezen zijn op de sociale huur om in hun huisvestingsbehoefte te voorzien. Zo mogen de huurders geen woning of perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezitten; dit zowel in binnen- als buitenland.” Tom Schiettecat, ondervoorzitter: “Het spreekt voor zich dat we als huisvestingsmaatschappij systematisch controles uitvoeren om elke vorm van domicilie- en sociale fraude consequent te bestrijden. Daartegenover staat dat huurders bij contacten met onze diensten uitvoerig worden geïnformeerd over de geldende regels en voorwaarden.”

De controle op eigendom geschiedt grotendeels geautomatiseerd op basis van officiële informatie door kruising van de data van de GMVW met de FOD Financiën. Vermogen in het buitenland wordt in eerste instantie afgetoetst op basis van een ‘verklaring op eer’. Johan Anthuenis: “In het belang van de privacy springt de GMVW zeer omzichtig om met informatie aangaande vermeende buitenlandse eigendommen van huurders. Dat weerhoudt ons er echter niet van om kordaat op te treden. De voorbije drie jaar werd door de GMVW reeds onderzoek ingesteld in een aantal concrete dossiers. Omwille van het minder duidelijke juridische kader verzocht de GMVW reeds in 2019 naar meer rechtszekerheid bij de toenmalige minister van wonen Liesbeth Homans (N-VA). Pas sedert 2021 is er een aangepast regelgevend kader van kracht dat huisvestingsmaatschappijen meer zekerheid geeft. Op basis van een aangepaste procedure stelde de GMVW eind vorig jaar en ook dit jaar een onderzoek in naar 27 concrete dossiers ingevolge een ernstig vermoeden van bezittingen in het buitenland. De GMVW liet gespecialiseerde onderzoekbureaus heel gericht in het buitenland controleren. Acht van deze dossiers gaven een positief resultaat. Aan vijf huurders wordt nu de opzeg betekend.”

De GMVW nam hiervoor een aantal juristen onder de arm die elk een aantal dossiers behartigen. Behalve de opzeg wordt ook de genoten sociale korting teruggevorderd die meerdere jaren werd genoten. Dit is de korting die men ontvangt ten opzichte van het normale markttarief. Voor sommige huurders loopt dit op tot meer dan 20.000 EUR.
Kathleen De Munck, lid directiecomité: “Sociale huisvesting, dat betekent een ‘thuis’ bieden aan de meest kwetsbaren. In die context is geen ruimte voor fraude, vandaar deze kordate aanpak. Niet om mensen weg te pesten; wel om onze woningen ter beschikking te stellen aan diegene die daar het meeste nood aan hebben.”

De GMVW engageert zich naar al haar huurders om verder toe te zien op een correcte toepassing van de Vlaamse Codex Wonen. Het team van de GMVW bekijkt ondertussen een nieuw aantal dossiers. De GMVW beheert 656 huurwoningen in Zele en realiseert momenteel in de Magdalenastraat te Zele een bouwproject van 16 woonentiteiten. Voor 26 aanleunflats in de Lange Akker is voorzien dat het nieuwbouwproject in het najaar kan starten. De gefaseerde renovatie van de ‘witte blokken’ in de Tuinwijk zal in het voorjaar van 2023 opstarten. De planfase van de inbreiding in de Stokstraat werd afgerond.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.