WEEKEND | Dirk Abbeloos over de besparingen die het stadsbestuur van Dendermonde doorvoert

Het college van burgemeester en schepenen en het managementteam van de stad Dendermonde hebben een uitgebreide budgetoefening afgerond en passen het meerjarenplan aan. Er wordt een gat verwacht van 40 miljoen euro. Voor veertien miljoen aan projecten en investeringen wordt geschrapt. Schepen van Financiën Dirk Abbeloos (CD&V) is degene die uitlegt hoe hij de kas als een goede huisvader beheert.

De stad bekeek eerst en vooral wat ze zelf kan doen. “De stadsdiensten namen de eigen werking kritisch onder de loep. Voor 2023 snoeien we 866.000 euro of 6 % in de eigen werkingsmiddelen”, zegt Dirk Abbeloos. “Tegen 2025 willen we dit bedrag laten stijgen naar 10 %. Ook de partnerbesturen van de stad zoals de brandweer, politie, AGB … bekeken hun uitgaven kritisch en boekten efficiëntiewinsten waar mogelijk. Daarnaast was er in het meerjarenplan al een afbouw van het aantal medewerkers met 20 VTE (voltijds equivalent) voorzien. We verhogen deze afbouw naar 23 VTE, wat een totale besparing betekent van 1,1 miljoen euro. Dit kan zonder naakte ontslagen, maar door medewerkers niet te vervangen na vertrek of pensionering, door medewerkers de kans te geven binnen de stadsorganisatie aan de slag te gaan in een andere functie, door efficiëntiewinsten of door meer beroep te doen op subsidies. We blijven maximaal inzetten op een modern personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

De voorbije 2 jaar investeerde Dendermonde al 68 miljoen euro in grote projecten en realisaties. “Zoals in de bouw van het nieuw woonzorgcentrum in Baasrode, de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, de renovatie van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, de renovatie van Huis van Winckel, de renovatie van de stedelijke basisscholen in Oudegem en Baasrode, onthardingsprojecten in Sint-Gillis bv. Elsboswijk, wegenwerken bv. Zeelsebaan, asfalteringswerken in Schoonaarde, subsidies aan verenigingen die geleid hebben tot mooie realisaties zoals het kunstgrasveld voor het voetbal in Schoonaarde, hockeyterrein, moving-site in Baasrode, Bastion 5, de aankoop van gronden voor de sportsite in Sint-Gillis, de herinrichting van begraafplaats Sint-Gillis. In de eerste 3 jaren van deze bestuursperiode werd met andere woorden al meer geïnvesteerd dan in enige andere bestuursperiode van 6 jaar uit het verleden”, volgens de schepen. “Ook in moeilijke tijden wil Dendermonde blijven investeren, maar op een verantwoordelijke en zuinige manier die rekening houdt met de nieuwe en veranderende uitdagingen. Daarom is het nodig om het meerjarenplan daadkrachtig en met zorg bij te sturen.”

Een aantal investeringsprojecten worden geschrapt. “De investeringsbudgetten voor milieu, informatica en werkmateriaal worden teruggeschroefd. De dakrenovatie van centrum De Vliet en de werken aan het Vleeshuismuseum worden uitgesteld. Net zoals de wegenwerken in de Reihagenstraat en Steenkaaistraat. Omdat de kosten voor investeringen oplopen door de inflatie, de energiecrisis en sterk gestegen grondstofprijzen, evalueerde de stad ook het investeringsritme van heel wat lopende projecten. Afhankelijk van het verkrijgen van vergunningen wordt de bouw van het vierde lokaal dienstencentrum en kinderopvang in Oudegem, de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen, de herinrichting van de Oude Vest en de werken in Mespelare wel opgestart, maar niet volledig afgewerkt, in deze beleidsperiode. Bij alle projecten zullen we eveneens bijzondere aandacht besteden aan de opvolging van de bouwkosten. In totaal wordt er 14 miljoen euro aan investeringen geschrapt, op een totaal van 115 miljoen euro”, maakt Abbeloos duidelijk. “We blijven wel inzetten op het omvormen van de openbare verlichting naar ledverlichting, een energiebesparende investering om de kosten tegen 2028 met 60 % te doen dalen. Bijkomend maken we 2 miljoen euro extra vrij om onze stadsgebouwen energetisch en veiliger te maken en ook daar het verbruik te doen dalen. Om de verenigingen te blijven ondersteunen en hen een financiële duw in de rug te geven bij grote infrastructuurwerken, lanceerden we een infrastructuurfonds van 1,5 miljoen euro. Ook dit fonds blijft overeind.”

Aan de gemeentebelasting en de onroerende voorheffing, de twee voornaamste belastingen, wordt niks gewijzigd. “Een deel van de stedelijke retributies en kleinere belastingen wordt als gevolg van de hogere energiekosten wel geïndexeerd. De indexering van deze retributies en belastingen gebeurt binnen onze stadswerking niet automatisch. Hierdoor zijn sommige bedragen niet meer actueel. Het gaat hier niet om een buitensporige verhoging. Dendermonde blijft ten opzichte van andere steden en gemeenten erg goedkoop. Dendermonde wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. In deze moeilijke tijden met een opeenvolging van crisissen, willen we niet besparen in de zorg en in de dienst- en hulpverlening voor kwetsbare Dendermondenaren. Een belangrijke uitdaging hierin vormt de aanpak van kinderarmoede in onze stad, waar ook werf 9 uit het meerjarenplan op focust.” In de strijd tegen kinderarmoede startte de stad samen met Groep INTRO het brugfigurenproject op. “Sinds januari 2021 zijn er drie brugfiguren actief voor de Dendermondse basisscholen. Deze neutrale vertrouwenspersonen bouwen de brug tussen gezinnen, onderwijs, welzijnspartners en de buurt. Dit project wordt uitgebreid met een halftijdse brugfiguur, wat de kwaliteit van het project en de ondersteuning naar kwetsbare gezinnen in onze stad versterkt. Het aantal plaatsen voor kinderopvang is de afgelopen jaren sterk gedaald. Het aanbod is kleiner dan de vraag. Naast bestaande maatregelen en premies investeert de stad 250.000 euro extra in kinderopvang in Dendermonde.”

“Deze moeilijke tijden vragen van iedereen een inspanning. Deze maatregelen zijn het resultaat van een intensieve oefening waarbij moeilijke keuzes werden gemaakt. Door deze maatregelen slaagt de stad erin om het meerjarenplan gezond te houden en als een goede huisvader een verantwoordelijk en zuinig beleid te voeren. Bovendien zorgt deze bestuursploeg voor een nooit geziene golf van investeringen in onze stad”, besluit Dirk Abbeloos.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.