WEEKEND | Johan Anthuenis over 100 jaar Gewestelijke Maatschappij Voor Woningbouw

De Gewestelijke Maatschappij Voor Woningbouw (GMVW) is een eeuw jong. En dus is voorzitter Johan Anthuenis de ideale gesprekspartner om uit te doeken te doen hoe dat zo is gekomen en wat de toekomstplannen zijn van de maatschappij.

Johan Anthuenis.

“Sociale huisvesting is een weldaad voor de samenleving bijna net als de warme knuffel van een zoon voorzijn moeder of zijn vader”, steekt Johan Anthuenis van wal. “Vergeef me deze misschien wat manke vergelijking maar wat ik wil zeggen is dat sociale huisvesting zoveel meer is dan paginalange regelgeving, financiële meerjarenplanning, harde cijfers, rigide wachtlijsten, steriele verslaggeving of zakelijke bedrijfsvoering. Sociale huisvesting geeft perspectief aan gezinnen die hetop een bepaald ogenblikfinancieel nietzo breed hebben, sociale huisvesting biedtookeen thuis voor zij die soms uitgespuwd zijn door de private huurmarkt. Sociale huisvesting is ook een warm onthaal, een goed gesprek, een luisterend oor, een afbetalingsplan, een nieuwe kans, een helpende administratieve hand.”

In Zele bestaat de Gewestelijke Maatschappij Voor Woningbouw intussen liefst honderd jaar. “Onze huisvestingsmaatschappij ontstond in de periode datheel wathuisvestingsmaatschappijen ontstonden.In de jaren ’20 van de vorige eeuw na de oprichting van deNationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Onder burgemeester Armand Rubbens besliste de gemeenteraad in Zele in 1920 van een lokale huisvestingsmaatschappij op te richten.Op het toenmalige gemeentehuis van Zele vond op maandag 26 juni 1922 om 18 uur de stichtingsvergadering plaats van de “Zeelsche Bouwmaatschappij voor Goedkoope Woningen”. Het jaar daaropvolgend werden de eerste 26 woningen gerealiseerd in de Roskotstraat.
Een echte tempoversnelling inzake sociale huisvesting kwam er onder impuls van burgemeester Benoit Van Acker.Bijna visionair werden strategische gronden aangekocht en werden honderden woningen gerealiseerd. Mede door deze dynamiek en ook de christendemocratische connectie sluiten Grembergen (nog voor de fusie met Dendermonde) in 1955 en Buggenhout in 1958 zich aan bij onze huisvestingsmaatschappij die dan ook prompt de naam Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw krijgt. Doorheen de jaren werden 1.400 woningen gebouwd, gekocht of in beheer genomen. Meer dan 850 woningen worden nu nog steeds verhuurd.

In de sector is een hele omwenteling gaande. “Nog maar eens worden we geconfronteerd met een nieuw regelgevend kader. Goede samenwerkingen van jaren wordenverplicht losgeknipt van elkaar. Nieuwe werkgebieden worden gecreëerd. Geplande projecten in de ontstane “buitengebieden” vallen stil. Een grote immobiliteit overschaduwt de sociale huisvestingssector in Vlaanderen momenteel. Maar wij werken voort. In november 2022 zullen 16 nieuwe huurappartementen in gebruik worden genomen in de Magdalenaen de Naaldkantstraat. In 2023 zullen ook de infrastructuurwerken starten voor het project tussen de Stokstraat en de Kastanjelaan. De plannen zijn klaarom daar 30 appartementen en 8 gezinswoningen te realiseren. Er komen opnieuw volkstuintjes in dit binnengebied met een ontmoetingsruimte die vorm krijgt in een project met de Vlaamse Bouwmeester. Begin 2023 is ook de gefaseerde renovatie voorzien van de 28 duplexwoningen langs de Acacia, Olmen, Eikenen Platanenlaan.

Grote projecten zoals zekonden gerealiseerd wordenin devorige eeuw zijn momenteel nagenoeg onmogelijk wegens de schaarste aangronden. “Veel aandacht gaat daarom naar invulbouw, renovatie en kleinschalige projecten. In die optiek zijn wel heel trots van de voorbije week de compromis tehebben getekend waarbij onze huisvestingsmaatschappij de site Vanhassels aankoopt in de Van Hesedreef. Als huisvestingsmaatschappij willenwe op de site de motor zijn van een gemengd woonen zorgproject in een ontharde groene omgeving”, besluit Anthuenis.

(Redactioneel: 'TROS Radionieuws en driestroom.be)

Deze website gebruikt cookies zodat wij uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Door verder te gaan ga je hiermee akkoord...
Lees ook onze PRIVACY rules.